logo-atrem

Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 27 maja 2019 r.

27.05.2019
Raport bieżący 32/2019

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 27 maja 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:  

Zarząd Atrem S.A. podaje do wiadomości publicznej wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A., które odbyło się w dniu 27 maja 2019 roku:

  1. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. posiadała 6 091 852 głosów z ogólnej liczby 9 230 079 głosów, co stanowiło 81,97% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 66% ogólnej liczby głosów.
  2. Nationale- Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 826 972 głosów z ogólnej liczby 9 230 079 głosów, co stanowiło 11,13% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 8,96% ogólnej liczby głosów.
  3. Konrad Śniatała posiadał 513 000 głosów z ogólnej liczby 9 230 079 głosów, co stanowiło 6,90% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 5,56% ogólnej liczby głosów.

 

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lutego 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.