logo-atrem
PL / EN

Wykreślenie hipoteki umownej łącznej ustanowionej na nieruchomości Emitenta

16.09.2014

Wykreślenie hipoteki umownej łącznej ustanowionej na nieruchomości Emitenta

2014.09.16

Zarząd Atrem S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego 32/2014, informuje, iż w dniu 16 września 2014 roku Emitent powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych, w dniu 10 września 2014 r. wpisu w dziale IV księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej własnością Emitenta, położonej przy ul. Czołgowej 4 w Złotnikach, gmina Suchy Las, dla których prowadzone są księgi wieczyste o numerach: PO1P/00183502/9 oraz PO1P/00154940/9 („Nieruchomość”) wykreślenia hipoteki umownej łącznej ustanowionej na rzecz mBANK S.A. Oddział Korporacyjny w Poznaniu („Bank”) jako zabezpieczenie kwoty wierzytelności Banku z tytułu zawartej przez spółki należące do Grupy Kapitałowej Atrem, tj. Atrem S.A. i Contrast Sp. o. o. umowy o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility z dnia 4 września 2007 r. Wykreślenie hipoteki zostało wpisane na podstawie oświadczenia Banku z dnia 24 lipca 2014 r.

Informacje o podpisaniu umowy o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility z dnia 4 września 2007 r. oraz aneksów zostały zamieszczone w raportach bieżących nr 45/2009, 23/2010, 40/2010 40/2011, 23/2012, 25/2013, 43/2013 oraz 32/2014.

Informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych wpisu w dziale IV księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej własnością Emitenta, położonej przy ul. Czołgowej 4 w Złotnikach, gmina Suchy Las, dla których prowadzone są księgi wieczyste o numerach: PO1P/00183502/9 oraz PO1P/00154940/9 („Nieruchomość”) hipoteki umownej łącznej na rzecz mBANK S.A. Oddział Korporacyjny w Poznaniu („Bank”) jako zabezpieczenie kwoty wierzytelności Banku z tytułu zawartej przez spółki należące do Grupy kapitałowej Atrem, tj. Atrem S.A. i Contrast Sp. o. o. umowy o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility z dnia 4 września 2007 r. oraz o zmianie wartości hipoteki Emitent przekazywał raportem bieżącym 27/2012, nr 37/2013 oraz 45/2013.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close