logo-atrem
PL / EN

Złożenie wniosku o dopuszczenie papierów wartościowych spółki AtremS.A. do obrotu na rynku regulowań

10.12.2008

Złożenie wniosku o dopuszczenie papierów wartościowych spółki AtremS.A. do obrotu na rynku regulowań

2008.12.10

Zarząd Atrem S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 10.12.2008 roku do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. złożone zostały następujące wnioski:

– wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku podstawowym 2.994.679 praw do nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C

– wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku podstawowym 2.994.679 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 1.370.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A

– wniosek o wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 2.994.679 praw do nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Z uwagi na to, że:

– w ramach oferty publicznej nie sprzedano żadnej akcji serii A,

– wszystkie akcje serii A znajdują się w posiadaniu trzech akcjonariuszy – założycieli,

– akcje serii A są, z wyjątkiem 170 000 akcji serii A pierwotnie będących przedmiotem oferty publicznej, objęte 18 miesięcznymi umowami typu lock-up,

Emitent, po konsultacji z akcjonariuszami serii A, podjął decyzję o złożeniu wniosku o wprowadzenie akcji serii A do obrotu giełdowego po rejestracji przez sąd emisji akcji serii C. Tym samym Emitent zwrócił się do Giełdy Papierów Wartościowych z wnioskiem o wprowadzenie do obrotu giełdowego z dniem debiutu tylko praw do akcji serii C. Planowany debiut praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C przewidziany jest na dzień 18.12.2008 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, że w związku ze złożeniem wniosków o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku podstawowym, zgodnie z treścią art. 56 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania papierów wartościowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wraz z dniem 10 grudnia 2008 roku rozpoczyna przekazywanie raportów bieżących i okresowych za pomocą systemu ESPI.

Podstawę prawną przekazania niniejszego raportu stanowi par. 9 ust. 1 Regulaminu GPW.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close