logo-atrem

Zmiana postanowień generalnych umów zlecenia udzielania gwarancji ubezpieczeniowych zapłaty wadium

10.11.2016

Zmiana postanowień generalnych umów zlecenia udzielania gwarancji ubezpieczeniowych zapłaty wadium, dobrego wykonania kontraktu, właściwego usunięcia wad i usterek, należytego wykonania umowy zawartych przez spółki z Grupy Kapitałowej ATREM z Gothaer

2016.11.10 15:38

Raport bieżący nr  46/2016

Temat: Zmiana postanowień generalnych umów zlecenia udzielania gwarancji ubezpieczeniowych zapłaty wadium, dobrego wykonania kontraktu, właściwego usunięcia wad i usterek, należytego wykonania umowy zawartych przez spółki z Grupy Kapitałowej ATREM z Gothaer Towarzystwem Ubezpieczeń S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 10 listopada 2016 r. spółki Grupy Kapitałowej ATREM- tj. Atrem S.A. oraz Contrast sp. z o. o. zawarły z Gothaer Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. aneksy doumów zlecenia udzielania gwarancji ubezpieczeniowych zapłaty wadium, dobrego wykonania kontraktu, właściwego usunięcia wad i usterek, należytego wykonania umowy. 

Zgodnie z treścią aneksów do obu umów (umowy zawartej przez Atrem S.A. z Gothaer Towarzystwem Ubezpieczeń S.A.oraz umowy zawartej przez Contrast Sp. z o. o. z Gothaer Towarzystwem Ubezpieczeń S.A.) wydłużeniu uległ okres wystawiania gwarancji do dnia 06.10.2017 r.

Łączny maksymalny odnawialny limit gwarancyjny przysługujący spółkom Grupy Kapitałowej ATREM na podstawie ww. umów nie uległ zmianie i wynosi 5.500.000,00 zł (przy czym limit dla spółki Atrem S.A. wynosi 3.000.000,00 zł a dla spółki Contrast Sp. z o. o. wynosi 2.500.000,00 zł).

Emitent informował o zawarciu umów z Gothaer Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. raportem bieżącym nr 8/2015.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.