logo-atrem

Zmiana postanowień umowy na realizację zamówienia pn. Rozbudowa i modernizacja Systemów Zabezpieczenia Technicznego w Obiektach ENERGA-OPERATOR S.A.

07.10.2016

Zmiana postanowień umowy na realizację zamówienia pn. Rozbudowa i modernizacja Systemów Zabezpieczenia Technicznego w Obiektach ENERGA-OPERATOR S.A.

2016.10.07 11:32

Raport bieżący 40/2016 Temat: Zmiana postanowień umowy na realizację zamówienia pn. Rozbudowa i modernizacja Systemów Zabezpieczenia Technicznego w Obiektach ENERGA-OPERATOR S.A. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 7 października 2016 roku Emitent (Wykonawca) uzyskał informację o zawarciu w trybie obiegowym ze spółką ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku (Zamawiający) datowanego na dzień 11 września 2016 r. aneksu do umowy z dnia 11 lipca 2014 r. przedmiotem, której jest wykonanie zamówienia pn. Rozbudowa i modernizacja Systemów Zabezpieczenia Technicznego w Obiektach ENERGA-OPERATOR S.A. Zgodnie z treścią aneksu zmianie uległ termin realizacji zamówienia poprzez jego wydłużenie o 3 miesiące. Po zmianie wprowadzonej aneksem termin realizacji przedmiotu umowy określony został na 29 miesięcy od dnia zawarcia umowy. O zawarciu ww. umowy oraz jej zmianie, Emitent informował raportem bieżącym nr 27/2014 oraz 30/2016.