logo-atrem

Zmiana postanowień umowy na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w ramach inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa fabryki Gestamp we Wrześni”

12.02.2017

Zmiana postanowień umowy na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w zakresie instalacji mechanicznych, elektrycznych, niskiego napięcia w ramach inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa fabryki Gestamp we Wrześni”

2017.02.17 13:33

Raport bieżący 4/2017 Temat: Zmiana postanowień umowy na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w zakresie instalacji mechanicznych, elektrycznych, niskiego napięcia w ramach inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa fabryki Gestamp we Wrześni” Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Treść raportu: Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 17 lutego 2017 roku powziął informację o zawarciu, w trybie obiegowym, przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. (Wykonawca) ze spółką Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), aneksu do umowy z dnia 25 lutego 2015 r. na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w zakresie instalacji mechanicznych, elektrycznych, niskiego napięcia w ramach inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa fabryki Gestamp we Wrześni”. Zgodnie z treścią aneksu zmianie uległ termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy na dzień 31 stycznia 2017 r. Emitent informował o zawarciu wskazanej powyżej umowy oraz jej zmianach w raportach bieżących nr 5/2015, 7/2016, 32/2016, 34/2016, 39/2016 oraz 49/2016. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.