logo-atrem

Zmiana postanowień umowy o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility

11.06.2018

Zmiana postanowień umowy o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility
2018.06.11 13:00

Raport bieżący 13/2018

Temat: Zmiana postanowień umowy o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu: 

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 11 czerwca 2018 roku spółki należące do Grupy Kapitałowej Atrem, tj.: Atrem S.A. oraz Contrast Sp. z o. o. zawarły z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility z dnia 04 września 2007 roku o numerze 06/131/07/Z/VU.

Zgodnie z treścią aneksu wydłużeniu uległ okres, w którym spółki Grupy Kapitałowej Atrem są uprawnione do wykorzystania Kredytu do dnia 19 czerwca 2019 r. Kredytobiorcy zobowiązani są do ostatecznej spłaty salda debetowego rachunków bieżących w terminie do dnia 20 czerwca 2019 r.

Pozostałe warunki aneksu nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Informacja o zawarciu umowy kredytu oraz aneksach została zamieszczona w prospekcie emisyjnym (dostępnym na stronie: http://www.atrem.pl/files/prospekt_atrem.pdf) oraz raportach bieżących nr 45/2009, 23/2010, 40/2010, 40/2011, 23/2012, 25/2013, 43/2013, 32/2014, 34/2015, 26/2016 oraz 17/2017.