logo-atrem
PL / EN

Zmiana postanowień umowy o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility

11.06.2018

Zmiana postanowień umowy o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility
2018.06.11 13:00

Raport bieżący 13/2018

Temat: Zmiana postanowień umowy o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu: 

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 11 czerwca 2018 roku spółki należące do Grupy Kapitałowej Atrem, tj.: Atrem S.A. oraz Contrast Sp. z o. o. zawarły z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility z dnia 04 września 2007 roku o numerze 06/131/07/Z/VU.

Zgodnie z treścią aneksu wydłużeniu uległ okres, w którym spółki Grupy Kapitałowej Atrem są uprawnione do wykorzystania Kredytu do dnia 19 czerwca 2019 r. Kredytobiorcy zobowiązani są do ostatecznej spłaty salda debetowego rachunków bieżących w terminie do dnia 20 czerwca 2019 r.

Pozostałe warunki aneksu nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Informacja o zawarciu umowy kredytu oraz aneksach została zamieszczona w prospekcie emisyjnym (dostępnym na stronie: http://www.atrem.pl/files/prospekt_atrem.pdf) oraz raportach bieżących nr 45/2009, 23/2010, 40/2010, 40/2011, 23/2012, 25/2013, 43/2013, 32/2014, 34/2015, 26/2016 oraz 17/2017.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close