logo-atrem

Zmiana postanowień umowy ramowej zawartej z mBank S.A. przedmiotem, której jest udostępnienie Atrem S.A. linii na gwarancje

12.06.2017

Zmiana postanowień umowy ramowej zawartej z mBank S.A. przedmiotem, której jest udostępnienie Atrem S.A. linii na gwarancje

2017.06.12 15:41

Raport bieżący 16/2017

Temat: Zmiana postanowień umowy ramowej zawartej z mBank S.A. przedmiotem, której jest udostępnienie Atrem S.A. linii na gwarancje

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

 Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 12 czerwca 2017 roku Emitent zawarł z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy ramowej z dnia 24 lipca 2009 roku przedmiotem, której jest udostępnienie Emitentowi linii na gwarancje.

Zgodnie z treścią aneksu, wydłużeniu uległ okres, w którym Emitent uprawniony jest do składania zleceń udzielenia gwarancji, do dnia 22 czerwca 2018 roku.

Pozostałe postanowienia aneksu nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Informacje o podpisaniu umowy ramowej z dnia 24 lipca 2009 roku przedmiotem, której jest udostępnienie Emitentowi linii na gwarancje oraz aneksów zostały zamieszczone w raportach bieżących nr 44/2009, 24/2010, 41/2010, 38/2011, 21/2012, 23/2013, 41/2013, 30/2014, 32/2015 oraz 25/2016.