logo-atrem
PL / EN

Zmiana postanowień umowy znaczącej

2015.03.24

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 23 marca 2015 roku Emitent oraz spółka zależna od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. zawarły z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie, aneksy do umów o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych w ramach przyznanego limitu gwarancyjnego zawartych w dniu 14 lipca 2008 r.

Zgodnie z treścią aneksów wprowadzona została możliwość wystawiania w ramach w/w umów, gwarancji zwrotu zaliczki.

Zgodnie z treścią aneksów podwyższeniu uległ limit gwarancyjny.

Zgodnie z aneksami zawartymi z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. przez Emitenta oraz Contrast Sp. z o. o., maksymalna kwota z tytułu wszystkich gwarancji wystawionych przez spółki z Grupy Kapitałowej Atrem na podstawie wskazanych powyżej umów o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych w ramach przyznanego limitu gwarancyjnego zawartych w dniu 14 lipca 2008 r. nie może przekroczyć kwoty 11.000.000,00 zł(słownie: jedenaście milionów złotych zero groszy), przy czym łączna kwota gwarancji zwrotu zaliczki nie może przekroczyć kwoty 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych zero groszy).

Pozostałe postanowienia aneksów nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Emitent informował o zawarciu wskazanych powyżej umów w aneksie nr 3 do Prospektu Emisyjnego ATREM S.A.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close