logo-atrem
PL / EN

Zmiana postanowień umowy znaczącej

2015.07.17

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 17 lipca 2015 roku Emitent zawarł z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy ramowej z dnia 24 lipca 2009 roku przedmiotem, której jest udostępnienie Emitentowi linii na gwarancje.

Okres wykorzystania limitu linii na gwarancje, w którym Emitent uprawniony jest do składania zleceń udzielenia gwarancji upływa z dniem 15 lipca 2016 roku.

Zmianie uległy zapisy dotyczące zabezpieczenia wierzytelności Banku w zakresie weksla in blanco, w związku z rezygnacją z wymogu dokonania poręczenia weksla in blanco przez spółkę zależną od Emitenta.

Pozostałe postanowienia aneksu nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Informacje o podpisaniu umowy ramowej z dnia 24 lipca 2009 roku przedmiotem, której jest udostępnienie Emitentowi linii na gwarancje oraz aneksów zostały zamieszczone w raportach bieżących nr 44/2009, 24/2010, 41/2010, 38/2011, 21/2012, 23/2013, 41/2013 oraz 30/2014.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close