logo-atrem
PL / EN

Zmiana postanowień umowy znaczącej

2014.05.30

Zarząd Atrem S.A., informuje, iż w dniu 30 maja 2014 r. powziął informację o podpisaniu w trybie obiegowym przez spółkę zależną od Emitenta- Contrast Sp. z o.o. (Wykonawca), datowanego na dzień 28 maja 2014 r., aneksu do umowy z dnia 28 czerwca 2013 r. zawartej z TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie Oddział we Wrocławiu (Zamawiający) w przedmiocie wykonania zamówienia pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa stacji 110/20/10 kV R-142 Wieczysta w zakresie wymiany rozdzielni 10kV według Koncepcji Przebudowy”.

Zgodnie z treścią aneksu, wydłużeniu uległ termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 15 lipca 2014 r.

Pozostałe zapisy umowy nie uległy zmianie.

O zawarciu w/w umowy przez spółkę zależną od Emitenta- Contrast Sp. z o. o., spółka Atrem S.A. informowała raportem bieżącym nr 17/2013.

Wyżej wymieniona umowa zawarta przez spółkę zależną od Emitenta- Contrast Sp. z o. o. ze spółką TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie Oddział we Wrocławiu nie spełnia kryterium umowy znaczącej, gdyż jej wartość nie przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: art. 154 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538).

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close