logo-atrem
PL / EN

Zmiana postanowień umowy znaczącej

2014.03.12

Zarząd Atrem S.A., informuje, że w dniu 12 marca 2014 r. powziął informację o podpisaniu, w trybie obiegowym, aneksu do umowy podzlecenia z dnia 21 maja 2012 r., przedmiotem której jest wykonanie układu trójgeneracji, w ramach zadania pn: „Budowa Zespołu Biurowo- Usługowo- Mieszkalnego przy ul. Kruczkowskiego 2 w Warszawie” zawartej ze spółką Budimex S.A, Oddział Budownictwa Ogólnego Wschód w Warszawie. Aneks datowany jest na dzień 4 luty 2014 r.

Zgodnie z treścią aneksu zmianie uległ zakres przedmiotu umowy, w związku z czym zmianie uległa także wartość wynagrodzenia umownego. Po zmianie, wartość wynagrodzenia umownego wynosi: 8.683.500,00 zł netto (słownie: osiem milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych 00/100).

Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.

Emitent informował o zawarciu wskazanej powyżej umowy raportem bieżącym nr: 16/2012.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close