logo-atrem
PL / EN

Zmiana postanowień umowy znaczącej

2014.03.03

Zarząd Atrem S.A., informuje, że w dniu 3 marca 2014 r. Emitent zawarł ze spółką Przedsiębiorstwo Techniczno- Budowlane Nickel Sp. z o. o. z siedzibą w Jelonku (Zamawiający) aneks do umowy z dnia 7 listopada 2012 r., przedmiotem której jest kompleksowe wykonanie robót teletechnicznych i AKPiA w ramach inwestycji p.n. Aglomeracja Mosina-Puszczykowo: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Mosina Etap II.

Zgodnie z treścią aneksu zmianie uległ zakres przedmiotu umowy, w związku z czym zmianie uległa także szacowana wartość wynagrodzenia umownego. Po zmianie, wartość wynagrodzenia wstępnego wynosi 5.683.637,51 zł netto (słownie: pięć milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści siedem złotych 51/100).

Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.

Emitent informował o zawarciu wskazanej powyżej umowy raportem bieżącym nr: 38/2012.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close