logo-atrem
PL / EN

Zmiana postanowień umowy znaczącej

2013.07.24

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 23 lipca 2013 roku Emitent zawarł z Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy z dnia 28 sierpnia 2009 r. o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego.

Zgodnie z treścią aneksu Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. będzie wystawiać gwarancje kontraktowe w ramach limitu odnawialnego do dnia 31 sierpnia 2014 roku.

Zmianie uległa wysokość limitu odnawialnego na kwotę 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych 00/100) oraz maksymalna suma gwarancyjna pojedynczej gwarancji ustalona na kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).

Emitent informował o zawarciu umowy oraz aneksów z Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. w raportach bieżących nr 65/2009, 58/2010, 51/2011 oraz 33/2012.

Pozostałe postanowienia umowy oraz aneksu nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close