logo-atrem

Zmiana postanowień umowy znaczącej

2016.01.08

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 8 stycznia 2016 roku, spółka zależna od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. (Wykonawca) zawarła ze spółką PKP Energetyka S.A. (Zamawiający), aneks do umowy z dnia 21 lipca 2015 roku, przedmiotem, której jest wykonanie zamówienia pn. Budowa podstacji trakcyjnej Rylsk wraz z linią zasilającą 110 kV i infrastrukturą przyległą.

Zgodnie z treścią aneksu zmianie uległ termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy na dzień 15 luty 2016 r.

Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.

Emitent informował o zawarciu wskazanej powyżej umowy w raporcie bieżącym nr 37/2015.

Pliki do pobrania:

Raport bieżący nr 1/2016