logo-atrem
PL / EN

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

27.04.2015

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2015 r.
2015.04.27

Zarząd Atrem S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2015 informuje, że zmianie uległ termin publikacji skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2015 roku.

Skonsolidowany raport za I kwartał 2015 roku, którego data przekazania do publicznej wiadomości została pierwotnie określona na dzień 15 maja 2015 r., zostanie opublikowany w dniu 30 kwietnia 2015 roku.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close