logo-atrem
PL / EN

Zmiana wysokości wpisu hipoteki na nieruchomości Emitenta

16.09.2014

Zmiana wysokości wpisu hipoteki na nieruchomości Emitenta

2014.09.16

Zarząd Atrem S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2014, informuje, iż w dniu 16 września 2014 roku Emitent powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych, w dniu 10 września 2014 r. wpisu w dziale IV księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej własnością Emitenta, położonej przy ul. Czołgowej 4 w Złotnikach, gmina Suchy Las, dla których prowadzone są księgi wieczyste o numerach: PO1P/00183502/9 oraz PO1P/00154940/9 („Nieruchomość”), zmiany wartości hipoteki umownej łącznej na kwotę 13.500.000,00 zł na rzecz mBank S.A. („Bank”) jako zabezpieczenie kwoty wierzytelności Banku z tytułu zawartej z Emitentem umowy ramowej z dnia 24 lipca 2009 r. w przedmiocie przyznania limitu na gwarancje. Maksymalny limit gwarancji ustalony został na poziomie 9.000.000,00 zł.

Zmiana wartości hipoteki została wpisana na podstawie oświadczenia Banku z dnia 24 lipca 2014 r.

Informacje o podpisaniu umowy ramowej z dnia 24 lipca 2009 r. w przedmiocie przyznania limitu na gwarancje oraz aneksów zostały zamieszczone w raportach bieżących nr 44/2009, 24/2010, 41/2010, 38/2011, 21/2012, 41/2013 oraz 30/2014.

Informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych wpisu oraz zmian w dziale IV księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości będącej własnością Emitenta, położonej przy ul. Czołgowej 4 w Złotnikach, gmina Suchy Las, dla których prowadzone są księgi wieczyste o numerach: PO1P/00183502/9 oraz PO1P/00154940/9 („Nieruchomość”), hipoteki umownej łącznej na rzecz mBank S.A. („Bank”), jako zabezpieczenie kwoty wierzytelności Banku z tytułu zawartej z Emitentem umowy ramowej z dnia 24 lipca 2009 r. w przedmiocie przyznania limitu na gwarancje Emitent przekazywał raportami bieżącymi nr 25/2012 oraz nr 46/2013.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close