logo-atrem
PL / EN

Zmiana wysokości wpisu hipoteki na nieruchomości Emitenta

24.09.2013

Zmiana wysokości wpisu hipoteki na nieruchomości Emitenta

2013.09.24

Zarząd Atrem S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego 25/2013, informuje, iż w dniu 23 września 2013 roku Emitent powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych, w dniu 17 września 2013 r. wpisu w dziale IV księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej własnością Emitenta, położonej przy ul. Czołgowej 4 w Złotnikach, gmina Suchy Las, dla których prowadzone są księgi wieczyste o numerach: PO1P/00183502/9 oraz PO1P/00154940/9 („Nieruchomość”) zmiany wartości hipoteki umownej łącznej na kwotę 13.500.000,00 zł na rzecz BRE BANK S.A. Oddział Korporacyjny w Poznaniu („Bank”) jako zabezpieczenie kwoty wierzytelności Banku z tytułu zawartej przez spółki należące do Grupy kapitałowej Atrem, tj. Atrem S.A. i Contrast Sp. o. o. umowy kredytu w rachunku bieżącym Umbrella Facility z dnia 4 września 2007 r. Kredyt został udzielony spółkom z Grupy Kapitałowej Atrem w okresie od dnia 1 sierpnia 2010 r. do dnia spłaty tj. 25 lipca 2014 r. W okresie od dnia 26 lipca 2013 r. spółkom z GK ATREM udzielony został kredyt w łącznej wysokości nieprzekraczającej 9.000.000,00 zł. Zmiana wartości hipoteki została wpisana na podstawie oświadczenia Banku z dnia 26 lipca 2013 r.

Wartość netto zabudowanej nieruchomości gruntowej w księgach rachunkowych Atrem S.A. wynosi na dzień 30 sierpnia 2013 roku 17.623.738,77 zł.

Aktywa, na których ustanowiono hipotekę uznane zostały za znaczące na podstawie kryterium kapitałów własnych.

Informacje o podpisaniu umowy kredytu w rachunku bieżącym Umbrella Facility z dnia 4 września 2007 r. oraz aneksów zostały zamieszczone w raportach bieżących nr 45/2009, 23/2010, 40/2010 40/2011, 23/2012 oraz 27/2013.

Informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych wpisu w dziale IV księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej własnością Emitenta, położonej przy ul. Czołgowej 4 w Złotnikach, gmina Suchy Las, dla których prowadzone są księgi wieczyste o numerach: PO1P/00183502/9 oraz PO1P/00154940/9 („Nieruchomość”) hipoteki umownej łącznej na rzecz BRE BANK S.A. Oddział Korporacyjny w Poznaniu („Bank”) jako zabezpieczenie kwoty wierzytelności Banku z tytułu zawartej przez spółki należące do Grupy kapitałowej Atrem, tj. Atrem S.A. i Contrast Sp. o. o. umowy kredytu w rachunku bieżącym Umbrella Facility z dnia 4 września 2007 r. Emitent przekazywał raportem bieżącym 27/2012.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close