logo-atrem
PL / EN

Zmiana wysokości wpisu hipoteki na nieruchomości Emitenta

20.11.2013

Zmiana wysokości wpisu hipoteki na nieruchomości Emitenta

2013.11.20

Zarząd Atrem S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego 43/2013, informuje, iż w dniu 19 listopada 2013 roku Emitent powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych, w dniu 14 listopada 2013 r. wpisu w dziale IV księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej własnością Emitenta, położonej przy ul. Czołgowej 4 w Złotnikach, gmina Suchy Las, dla których prowadzone są księgi wieczyste o numerach: PO1P/00183502/9 oraz PO1P/00154940/9 („Nieruchomość”) zmiany wartości hipoteki umownej łącznej na kwotę 15.000.000,00 zł na rzecz BRE BANK S.A. Oddział Korporacyjny w Poznaniu („Bank”) jako zabezpieczenie kwoty wierzytelności Banku z tytułu zawartej przez spółki należące do Grupy kapitałowej Atrem, tj. Atrem S.A. i Contrast Sp. o. o. umowy kredytu w rachunku bieżącym Umbrella Facility z dnia 4 września 2007 r. Kredyt został udzielony spółkom z Grupy Kapitałowej Atrem w okresie od dnia 3 września 2007 r. do dnia spłaty tj. 25 lipca 2014 r. W okresie od dnia 8 listopada 2013 r. spółkom z GK ATREM udzielony został kredyt w łącznej wysokości nieprzekraczającej 10.000.000,00 zł. Zmiana wartości hipoteki została wpisana na podstawie oświadczenia Banku z dnia 7 listopada 2013 r.

Informacje o podpisaniu umowy kredytu w rachunku bieżącym Umbrella Facility z dnia 4 września 2007 r. oraz aneksów zostały zamieszczone w raportach bieżących nr 45/2009, 23/2010, 40/2010 40/2011, 23/2012, 25/2013 oraz 43/2013.

Informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych wpisu w dziale IV księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej własnością Emitenta, położonej przy ul. Czołgowej 4 w Złotnikach, gmina Suchy Las, dla których prowadzone są księgi wieczyste o numerach: PO1P/00183502/9 oraz PO1P/00154940/9 („Nieruchomość”) hipoteki umownej łącznej na rzecz BRE BANK S.A. Oddział Korporacyjny w Poznaniu („Bank”) jako zabezpieczenie kwoty wierzytelności Banku z tytułu zawartej przez spółki należące do Grupy kapitałowej Atrem, tj. Atrem S.A. i Contrast Sp. o. o. umowy kredytu w rachunku bieżącym Umbrella Facility z dnia 4 września 2007 r. oraz o zmianie wartości hipoteki Emitent przekazywał raportem bieżącym 27/2012 oraz nr 37/2013.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close