logo-atrem
PL / EN

Zmiana wysokości wpisu hipoteki na nieruchomości Emitenta

20.11.2013

Zmiana wysokości wpisu hipoteki na nieruchomości Emitenta

2013.11.20

Zarząd Atrem S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2013, informuje, iż w dniu 19 listopada 2013 roku Emitent powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych, w dniu 14 listopada 2013 r. wpisu w dziale IV księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej własnością Emitenta, położonej przy ul. Czołgowej 4 w Złotnikach, gmina Suchy Las, dla których prowadzone są księgi wieczyste o numerach: PO1P/00183502/9 oraz PO1P/00154940/9 („Nieruchomość”), zmiany wartości hipoteki umownej łącznej na kwotę 10.500.000,00 zł na rzecz BRE BANK S.A. Oddział Korporacyjny w Poznaniu („Bank”) jako zabezpieczenie kwoty wierzytelności Banku z tytułu zawartej z Emitentem umowy ramowej z dnia 24 lipca 2009 r. w przedmiocie przyznania limitu na gwarancje. Maksymalny limit gwarancji ustalony został na poziomie 7.000.000,00 zł.

Zmiana wartości hipoteki została wpisana na podstawie oświadczenia Banku z dnia 21 października 2013 r.

Informacje o podpisaniu umowy ramowej z dnia 24 lipca 2009 r. w przedmiocie przyznania limitu na gwarancje oraz aneksów zostały zamieszczone w raportach bieżących nr 44/2009, 24/2010, 41/2010, 38/2011, 21/2012 oraz 41/2013.

Informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych wpisu w dziale IV księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej własnością Emitenta, położonej przy ul. Czołgowej 4 w Złotnikach, gmina Suchy Las, dla których prowadzone są księgi wieczyste o numerach: PO1P/00183502/9 oraz PO1P/00154940/9 („Nieruchomość”) hipoteki umownej łącznej na rzecz BRE BANK S.A. Oddział Korporacyjny w Poznaniu („Bank”) jako zabezpieczenie kwoty wierzytelności Banku z tytułu zawartej z Emitentem umowy ramowej z dnia 24 lipca 2009 r. w przedmiocie przyznania limitu na gwarancje Emitent przekazywał raportem bieżącym nr 25/2012.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close