logo-atrem
PL / EN

Zmiana wysokości wpisu hipoteki na nieruchomości Emitenta

12.05.2015

Zmiana wysokości wpisu hipoteki na nieruchomości Emitenta

2015.05.12

Zarząd Atrem S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2015, informuje, iż w dniu 12 maja 2015 roku Emitent powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych, w dniu 7 maja 2015 r. wpisu w dziale IV księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej własnością Emitenta, położonej przy ul. Czołgowej 4 w Złotnikach, gmina Suchy Las, dla których prowadzone są księgi wieczyste o numerach: PO1P/00183502/9 oraz PO1P/00154940/9 („Nieruchomość”), zmiany wartości hipoteki umownej łącznej na kwotę 12.250.000,00 zł na rzecz mBank S.A. („Bank”) jako zabezpieczenie kwoty wierzytelności Banku z tytułu zawartej ze spółką zależną od Emitenta: Contrast Sp. z o. o., umowy ramowej z dnia 24 lipca 2009 roku, przedmiotem której jest udostępnienie Contrast Sp. z o. o. linii na gwarancje. Maksymalny limit linii na gwarancje ustalony został na poziomie 12.250.000,00 zł.

Zmiana wartości hipoteki została wpisana na podstawie oświadczenia Banku z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Informacje o podpisaniu umowy ramowej oraz aneksów zostały zamieszczone w raportach bieżących nr 44/2009, 39/2011, 22/2012, 24/2013 oraz 31/2014.

Informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych wpisu w dziale IV księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej własnością Emitenta, położonej przy ul. Czołgowej 4 w Złotnikach, gmina Suchy Las, dla których prowadzone są księgi wieczyste o numerach: PO1P/00183502/9 oraz PO1P/00154940/9 („Nieruchomość”) hipoteki umownej łącznej na rzecz mBank S.A. („Bank”), jako zabezpieczenie kwoty wierzytelności Banku z tytułu zawartej ze spółką zależną od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. umowy ramowej z dnia 24 lipca 2009 roku, przedmiotem której jest udostępnienie Contrast Sp. z o. o. linii na gwarancje, Emitent przekazywał raportem bieżącym

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close