logo-atrem
PL / EN

Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta

30.04.2018

Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na realizację zamówienia pn. „Przebudowa WRG Gustorzyn etap II automatyzacja procesu sterowania węzłem”

2018.04.30 10:01

Raport bieżący nr  7/2018

Temat: Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na realizację zamówienia pn. „Przebudowa WRG Gustorzyn etap II automatyzacja procesu sterowania węzłem”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2018 r. powziął informację o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta w składzie Atrem S.A. (Lider Konsorcjum), GAZOMET Spółka z o.o. z siedzibą w Rawiczu (Partner Konsorcjum), Zakład Mechaniczno- Instalacyjny Władysław Wójcik Spółka Jawna z siedzibą w m. Dobrków (Partner Konsorcjum) przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) w postępowaniu niepublicznym na realizację zamówienia pn. „Przebudowa WRG Gustorzyn etap II automatyzacja procesu sterowania węzłem”.

Wartość oferty Konsorcjum wynosi 10.470.000,00 zł netto (słownie: dziesięć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Szacowany udział wynagrodzenia spółki Atrem S.A. w wynagrodzeniu należnym całemu Konsorcjum wynosi około 56 %.

Emitent poinformuje niezwłocznie osobnym raportem o podpisaniu przez Konsorcjum. umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close