logo-atrem
PL / EN

Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta

13.06.2013

Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta

2013.06.13

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 13 czerwca 2013 roku Emitent powziął informację o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta – Contrast Sp. z o. o. (Wykonawca) przez Zamawiającego: TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie Oddział w Legnicy (Zamawiający) na wykonanie zamówienia pn: „Przebudowa stacji 110/20kV BRZEGOWA wraz z budową dowiązań liniowych 110kV”.

Wartość oferty spółki zależnej od Emitenta- Contrast Sp. o. o. wynosi 23.948.100,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy sto złotych 0/100).

Emitent poinformuje osobnym raportem bieżącym o podpisaniu przez Contrast Sp. z o. o. umowy z TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, określającej szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close