logo-atrem
PL / EN

Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta

14.06.2013

Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta

2013.06.14

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 14 czerwca 2013 roku Emitent powziął informację o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta – Contrast Sp. z o. o. (Wykonawca) przez Zamawiającego: TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie Oddział we Wrocławiu (Zamawiający) na wykonanie zamówienia pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa stacji 110/20/10 kV R-142 Wieczysta w zakresie wymiany rozdzielni 10kV według Koncepcji Przebudowy”.

Wartość oferty spółki zależnej od Emitenta – Contrast Sp. o. o. wynosi 6.113.100,00 zł brutto (słownie: sześć milionów sto trzynaście tysięcy sto złotych 0/100).

Emitent poinformuje osobnym raportem bieżącym o podpisaniu przez Contrast Sp. z o. o. umowy z TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, określającej szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close